Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej

Węgorzewo, Giżycko, Srokowo - nabór wniosków na dotacje

Email Drukuj PDF

 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Związku Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9)  w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy  w ramach działań:

1. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – kwota dostępnych środków - 8.614,00 zł,

2. Małe projekty – kwota dostępnych środków – 280.138,94 zł,
3. Odnowa i rozwój wsi – kwota dostępnych środków – 82.419,00 zł,
4. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – kwota dostępnych środków – 165.767,00 zł,
 

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można składać osobiście w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30 w terminie od 11 sierpnia 2014 r.  do 29 sierpnia 2014 r. w  Biurze Związku Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9).

 

Szczegółowe informacje, formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, wykaz dokumentów dostępne są na stranach:  www.3mazurylgd9.pl ,  www.sporol.warmia.mazury.pl..

 

Nabór wniosków o przyznanie pomocy

Email Drukuj PDF

 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach działań:

  1. działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
  2. działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 PROW 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi – tzw. Małe Projekty.
  3. działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.
  4. działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

I. Termin składania wniosków:
 od 20 czerwca 2014r. do 07 lipca 2014r.

II. Miejsce składania wniosków:
Wnioski składa się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”, ul. Plac Wolności 2, pokój nr 1, 19 – 400 Olecko.

III. Limit dostępnych środków wynosi dla poszczególnych naborów:

  1. Odnowa i rozwój wsi – 620 622,49 zł,
  2. Małe projekty – 935 352,96 zł,
  3. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 367 011,00 zł
  4. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - 730 974,50 zł

IV. Dodatkowe informacje:
Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia LGD „Lider w EGO”, ul. Plac Wolności 2, pokój nr 1, 19-400 Olecko; Tel. 87 6101183, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , http://www.liderwego.pl/.

 

 

Ekologiczny biznes to dobry biznes

Email Drukuj PDF

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w projekcie   „Ekologiczny biznes to dobry biznes”.

 

Projekt obejmuje szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników MŚP z zakresu możliwych do wdrożenia rozwiązań proekologicznych w firmie i źródeł ich finansowania.

 

więcej informacji http://fwpr.org/documents/art/ekobiznes.pdf

,,Warmiński Mazurski Fundusz NA START’’ to fundusz pożyczkowy dla ciebie !

Email Drukuj PDF

Stowarzyszenie ,,Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka’’ jest realizatorem projektu, w ramach którego osoby pracujące, bezrobotne i nieaktywne zawodowo, zamieszkujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, mogą otrzymać pożyczkę w wysokości do 50 000 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Oprocentowanie pożyczki jest preferencyjne w stosunku do oprocentowania rynkowego i wynosi max 0,5 % w skali roku. Oferowana pożyczka ma także dodatkową zaletę, jaką jest możliwość skorzystania z 12 miesięcznego okresu karencji w spłacie pożyczki, w czasie którego Pożyczkobiorca spłaca jedynie odsetki .

Nie musisz mieć zarejestrowanej działalności wnioskując o pożyczkę !  Działalność rejestrujesz po pozytywnej decyzji komisji pożyczkowej.

Na co można przeznaczyć pożyczone pieniądze ?

Na sfinansowanie kosztów obrotowych, inwestycyjnych oraz obrotowo-inwestycyjnych w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy pożyczkowej . Można opłacić czynsz, zakupić materiał, towar, opłacić ZUS .

Jesteś zainteresowany , masz pytania zadzwoń do naszych  doradców :

Stowarzyszenia  „CREP” w Pasłęku, ul. Piłsudskiego 11A

tel. 55 248 10 91, 55 248 10 92

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej:

- Gołdap Plac Zwycięstwa 16 lok. 3,  tel. 87 615 19 04,

- Węgorzewo  ul. 3 Maja 17b, tel. 87 427 01 48.   
 

Strona 1 z 8

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 16, 19-500 Gołdap