Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej

Życzenia świąteczne

Email Drukuj PDF

   

WESOŁYCH ŚWIAT

                      Zdrowia, wszelkich obfitości na czas Świąt Wielkanocnych,

                      spokoju, rodzinnych spotkań, a także pogodnego,

          wiosennego nastroju życzy

 

                                         Rada i Zarząd Fundacji

                                         z pracownikami

,,Warmiński Mazurski Fundusz NA START’’ to fundusz pożyczkowy dla ciebie !

Email Drukuj PDF

Stowarzyszenie ,,Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka’’ jest realizatorem projektu, w ramach którego osoby pracujące, bezrobotne i nieaktywne zawodowo, zamieszkujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, mogą otrzymać pożyczkę w wysokości do 50 000 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Oprocentowanie pożyczki jest preferencyjne w stosunku do oprocentowania rynkowego i wynosi max 0,5 % w skali roku. Oferowana pożyczka ma także dodatkową zaletę, jaką jest możliwość skorzystania z 12 miesięcznego okresu karencji w spłacie pożyczki, w czasie którego Pożyczkobiorca spłaca jedynie odsetki .

Nie musisz mieć zarejestrowanej działalności wnioskując o pożyczkę !  Działalność rejestrujesz po pozytywnej decyzji komisji pożyczkowej.

Na co można przeznaczyć pożyczone pieniądze ?

Na sfinansowanie kosztów obrotowych, inwestycyjnych oraz obrotowo-inwestycyjnych w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy pożyczkowej . Można opłacić czynsz, zakupić materiał, towar, opłacić ZUS .

Jesteś zainteresowany , masz pytania zadzwoń do naszych  doradców :

Stowarzyszenia  „CREP” w Pasłęku, ul. Piłsudskiego 11A

tel. 55 248 10 91, 55 248 10 92

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej:

- Gołdap Plac Zwycięstwa 16 lok. 3,  tel. 87 615 19 04,

- Węgorzewo  ul. 3 Maja 17b, tel. 87 427 01 48.   
 

Informacja

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo

System zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym zamieszkałym poza granicami Unii Europejskiej jest szansą dla lokalnych przedsiębiorców. Ostatecznie umożliwia on obniżenie ceny sprzedaży towarów (o podatek od towarów i usług), po ich wywiezieniu przez podróżnego z terytorium Unii Europejskiej.

Aby lokalny przedsiębiorca mógł uczestniczyć w obrocie towarowym z wykorzystaniem systemu TAX FREE powinien spełnić katalog formalności zawartych w Ustawie o podatku od towarów i usług – tekst jednolity z dnia 29 lipca 2011r. (Dz. U. Nr 177 poz. 1054).

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom serdecznie zapraszam na szkolenie dotyczące w/w procedury, które zostanie przeprowadzone 8 kwietnia 2014 roku o godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, w sali konferencyjnej nr 2.

Planowany czas spotkania: około 3 godzin. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez pracowników Izby Celnej w Olsztynie i  Urzędu Skarbowego w Oleckuw dwóch blokach: teoretycznym i praktycznym.

Podczas szkolenia  zostaną omówione zasady zwrotu podatku VAT podróżnym w ramach TAX FREE oraz bezpłatny elektroniczny systemem „Zwrot VAT dla Podróżnych”, który funkcjonuje na wszystkich przejściach granicznych znajdujących się na terytorium RP. Umożliwia on użytkownikom możliwość weryfikacji dokumentów towarzyszących wywożonym towarom w ramach TAX FREE.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszę potwierdzenie udziału na formularzu zgłoszeniowym do dnia 2 kwietnia 2014 roku.

 

 

                                                                                                             Z wyrazami szacunku

 

                                                                                                   Starosta Gołdapski

                                                                                                      Andrzej Ciołek

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi informuje, że wstrzymuje przyjmowanie wniosków pożyczkowych z powodu braku środków do projektu Działanie 1.2 Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, w oparciu o Umowę o dofinansowanie projektu pn. „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej ”

Strona 1 z 7

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 16, 19-500 Gołdap