Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej

Nabór wniosków o przyznanie pomocy

Email Drukuj PDF

 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach działań:

  1. działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
  2. działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 PROW 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi – tzw. Małe Projekty.
  3. działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.
  4. działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

I. Termin składania wniosków:
 od 20 czerwca 2014r. do 07 lipca 2014r.

II. Miejsce składania wniosków:
Wnioski składa się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”, ul. Plac Wolności 2, pokój nr 1, 19 – 400 Olecko.

III. Limit dostępnych środków wynosi dla poszczególnych naborów:

  1. Odnowa i rozwój wsi – 620 622,49 zł,
  2. Małe projekty – 935 352,96 zł,
  3. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 367 011,00 zł
  4. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - 730 974,50 zł

IV. Dodatkowe informacje:
Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia LGD „Lider w EGO”, ul. Plac Wolności 2, pokój nr 1, 19-400 Olecko; Tel. 87 6101183, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , http://www.liderwego.pl/.

 

 

Ekologiczny biznes to dobry biznes

Email Drukuj PDF

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w projekcie   „Ekologiczny biznes to dobry biznes”.

 

Projekt obejmuje szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników MŚP z zakresu możliwych do wdrożenia rozwiązań proekologicznych w firmie i źródeł ich finansowania.

 

więcej informacji http://fwpr.org/documents/art/ekobiznes.pdf

,,Warmiński Mazurski Fundusz NA START’’ to fundusz pożyczkowy dla ciebie !

Email Drukuj PDF

Stowarzyszenie ,,Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka’’ jest realizatorem projektu, w ramach którego osoby pracujące, bezrobotne i nieaktywne zawodowo, zamieszkujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, mogą otrzymać pożyczkę w wysokości do 50 000 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Oprocentowanie pożyczki jest preferencyjne w stosunku do oprocentowania rynkowego i wynosi max 0,5 % w skali roku. Oferowana pożyczka ma także dodatkową zaletę, jaką jest możliwość skorzystania z 12 miesięcznego okresu karencji w spłacie pożyczki, w czasie którego Pożyczkobiorca spłaca jedynie odsetki .

Nie musisz mieć zarejestrowanej działalności wnioskując o pożyczkę !  Działalność rejestrujesz po pozytywnej decyzji komisji pożyczkowej.

Na co można przeznaczyć pożyczone pieniądze ?

Na sfinansowanie kosztów obrotowych, inwestycyjnych oraz obrotowo-inwestycyjnych w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy pożyczkowej . Można opłacić czynsz, zakupić materiał, towar, opłacić ZUS .

Jesteś zainteresowany , masz pytania zadzwoń do naszych  doradców :

Stowarzyszenia  „CREP” w Pasłęku, ul. Piłsudskiego 11A

tel. 55 248 10 91, 55 248 10 92

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej:

- Gołdap Plac Zwycięstwa 16 lok. 3,  tel. 87 615 19 04,

- Węgorzewo  ul. 3 Maja 17b, tel. 87 427 01 48.   
 

Informacja

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo

System zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym zamieszkałym poza granicami Unii Europejskiej jest szansą dla lokalnych przedsiębiorców. Ostatecznie umożliwia on obniżenie ceny sprzedaży towarów (o podatek od towarów i usług), po ich wywiezieniu przez podróżnego z terytorium Unii Europejskiej.

Aby lokalny przedsiębiorca mógł uczestniczyć w obrocie towarowym z wykorzystaniem systemu TAX FREE powinien spełnić katalog formalności zawartych w Ustawie o podatku od towarów i usług – tekst jednolity z dnia 29 lipca 2011r. (Dz. U. Nr 177 poz. 1054).

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom serdecznie zapraszam na szkolenie dotyczące w/w procedury, które zostanie przeprowadzone 8 kwietnia 2014 roku o godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, w sali konferencyjnej nr 2.

Planowany czas spotkania: około 3 godzin. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez pracowników Izby Celnej w Olsztynie i  Urzędu Skarbowego w Oleckuw dwóch blokach: teoretycznym i praktycznym.

Podczas szkolenia  zostaną omówione zasady zwrotu podatku VAT podróżnym w ramach TAX FREE oraz bezpłatny elektroniczny systemem „Zwrot VAT dla Podróżnych”, który funkcjonuje na wszystkich przejściach granicznych znajdujących się na terytorium RP. Umożliwia on użytkownikom możliwość weryfikacji dokumentów towarzyszących wywożonym towarom w ramach TAX FREE.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszę potwierdzenie udziału na formularzu zgłoszeniowym do dnia 2 kwietnia 2014 roku.

 

 

                                                                                                             Z wyrazami szacunku

 

                                                                                                   Starosta Gołdapski

                                                                                                      Andrzej Ciołek

Strona 1 z 8

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 16, 19-500 Gołdap