Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej

Dotacje dla MŚP na wdrażanie innowacji produktowych. Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo,

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP POPW. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie na stworzenie innowacyjnych produktów poprzez wykorzystanie własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych.

Nabór wniosków trwać będzie od 30 czerwca do 31 lipca 2016r. Pula konkursu to 135 mln zł - maksymalna wartość dofinansowania może wynieść 7 mln zł.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Regionalnego Portalu Informacyjnego Wrota Warmii i Mazur:

http://www.wrota.warmia.mazury.pl/rozwoj-regionu/7405-dotacje-dla-msp-na-wdrazanie-innowacji-produktowych

Pożyczka Globalna nr 4 - NABÓR WNIOSKÓW ZAKOŃCZONY

Email Drukuj PDF

NABÓR WNIOSKÓW ZAKOŃCZONY

Pożyczki 0% - Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi rozpoczęła realizację projektu ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w ramach Działania I.2 Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, pn. „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej”

 

Więcej...

Strona 6 z 20

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 16, 19-500 Gołdap