Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych z regionu ełckiego – punkty kontaktowe w Gołdapi i Węgorzewie

Email Drukuj PDF

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej prowadzi punkty kontaktowe w  ramach Projektu: „Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych z regionu ełckiego”.

Punkty znajdują się w Gołdapi Plac Zwycięstwa 16 lok. 3 oraz Węgorzewie  ul. 3 Maja 17b.

Informacje o projekcie:

 

Tytuł projektu: „Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych z regionu ełckiego”

Numer projektu: RPWM.02.03.02-28-0006/16

Oś Priorytetowa 2 „Kadry dla gospodarki”

Działanie: 2.3:  Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych

Poddziałanie: 2.3.2: Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych (typ 1)

 

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest nabycie poziomu kompetencji i umiejętności zawodowych wśród 183 osób dorosłych (K:110, M: 73) z regionu ełckiego woj. warmińsko-mazurskiego, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę nabycia, uzupełnienia lub podwyższenia kwalifikacji poprzez udział w pozaszkolnych formach kształcenia  realizowanych zgodnie z podejściem popytowym do 31.07.2017 r.

 

Oferowane formy wsparcia:

Dla wszystkich kwalifikujących się uczestników projektu zakłada się udział w kompleksowym wsparciu w zakresie podnoszenia poziomu kompetencji i umiejętności zawodowych realizowane w ramach:

o pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego;

o programów walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia nieformalnego, prowadzących do zdobycia kwalifikacji zawodowych mistrza i czeladnika;

 

z wyłączeniem działań przewidzianych do realizacji w ramach Poddziałania 2.3.1 (szkolenia lub inne formy podnoszące poziom kompetencji językowych, ICT i zarządzania projektem) oraz 2.3.2, 2 typ projektów (kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych).

 

Projektodawca wdraża wsparcie z zastosowaniem podejścia popytowego, tj. w ramach projektu nie realizuje szkoleń lub innych form podnoszenia poziomu umiejętności i kompetencji oferowanych uczestnikom. To uczestnik decyduje o zakresie, terminie oraz wykonawcy usługi kształcenia.

 

Planowane do nabycia umiejętności i kompetencje w ramach projektu muszą być niezbędne do właściwego wykonywania zawodów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. poz. 1145).

 

Uczestnicy projektu:

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podniesieniem poziomu umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji mające miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), zatrudnienia lub pobierania nauki na terenie podregionu ełckiego lub spoza regionu, o ile zrealizują wybrany do dofinansowania kurs na terenie podregionu ełckiego oraz zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), pracują lub pobierają naukę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą.

 

Rekrutacja:

Proces rekrutacji o charakterze otwartym i ciągłym rozpocznie się 24.10.2016 r. i prowadzony będzie
do momentu zrekturowania min. 183 osób (w tym 110 kobiet i 73 mężczyzn) bądź wyczerpania środków przeznaczonych na wsparcie Uczestników projektu, jednak nie dłużej niż do  31.05.2017 r.

 

Obszar realizacji projektu obejmuje swoim zasięgiem podregion ełcki, w skład którego wchodzą powiaty: ełcki, giżycki, olecki, piski, gołdapski, węgorzewski.

 

Wartość projektu: 1 108 980,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 942 633,00 zł

Dokumenty do pobrania

Więcej informacji:

Biuro projektu ul. Feliksa Nowowiejskiego 9 lok. 401, 10-006 Olsztyn

tel. 512 022 695 email:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

czynne od poniedziałku do piątku

w godzinach od 8:00 do 16:00

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 16, 19-500 Gołdap