Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Węgorzewo, Giżycko, Srokowo - nabór wniosków na dotacje

Email Drukuj PDF

 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Związku Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9)  w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy  w ramach działań:

1. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – kwota dostępnych środków - 8.614,00 zł,

2. Małe projekty – kwota dostępnych środków – 280.138,94 zł,
3. Odnowa i rozwój wsi – kwota dostępnych środków – 82.419,00 zł,
4. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – kwota dostępnych środków – 165.767,00 zł,
 

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można składać osobiście w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30 w terminie od 11 sierpnia 2014 r.  do 29 sierpnia 2014 r. w  Biurze Związku Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9).

 

Szczegółowe informacje, formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, wykaz dokumentów dostępne są na stranach:  www.3mazurylgd9.pl ,  www.sporol.warmia.mazury.pl..

 

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 16, 19-500 Gołdap