Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Zapytanie ofertowe ZO-02/BGK/2013

Email Drukuj PDF

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej

Gołdap, dnia 03.12.2013 r.

Nr zapytania  ZO-02/BGK/2013

 

Zapytanie ofertowe

 na wykonanie i dostawę wraz z montażem tablicy informacyjnej

w ramach:

UMOWY OPERACYJNEJ – POŻYCZKA GLOBALNA nr 1/PG/POPW/2012/14 zawartej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, jako Beneficjentem Projektu: „Reporęczenia i pożyczki szansą
na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych
i pożyczkowych w Polsce Wschodniej” w ramach Działania I.2 Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007- 2013 a Fundacją Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi  jako Pośrednikiem Finansowym.

Więcej…

Zapytanie ofertowe ZO-01/BGK/2013

Email Drukuj PDF

Gołdap, dnia 02.12.2013 r.

Nr zapytania  ZO-01/BGK/2013

 

Zapytanie ofertowe

 na opracowanie, wykonanie oraz dostawę materiałów i gadżetów promocyjnych

w ramach:

UMOWY OPERACYJNEJ – POŻYCZKA GLOBALNA nr 1/PG/POPW/2012/14 zawartej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, jako Beneficjentem Projektu: „Reporęczenia i pożyczki szansą
na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych
i pożyczkowych w Polsce Wschodniej” w ramach Działania I.2 Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007- 2013 a Fundacją Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi  jako Pośrednikiem Finansowym.

Więcej…

MAMY JUŻ 15 LAT ..........

Email Drukuj PDF

 

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej z siedzibą w Gołdapi została utworzona przez ośmiu fundatorów, którymi są osoby fizyczne. Została zarejestrowana 31 lipca 1998 roku w Sądzie Rejestrowym dla Miasta Stołecznego Warszawy.

Więcej…

Bezpłatna usługa doradcza dla Przedsiębiorców z Warmii i Mazur

Email Drukuj PDF

Prowadzisz mikro, małą lub średnią firmę? Szukasz wsparcia profesjonalnych doradców? Chcesz efektywniej zarządzać portfelem klientów, pomysłami, wiedzą i produktami?

Dołącz do niemal 300 firm z całej Polski i skorzystaj bezpłatnie z proinnowacyjnej usługi doradczej. Potem usługa będzie świadczona komercyjnie. Jej wartość to ponad 7.000 zł.

Zapisz się już dziś!

Więcej…

Strona 10 z 14

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 16, 19-500 Gołdap