Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

POŻYCZKI dla przedsiębiorców za 0% prowizji , 0% oprocentowania , 0 % wkładu własnego

Email Drukuj PDF

Fundusze Europejskie – dla Rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

 

                 Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi podpisała 18.11.2013 roku Umowę Operacyjną – Pożyczka Globalna z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Więcej…

Konkurs dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informuję, że PARP ogłosiła II nabór wniosków w konkursie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców na dofinansowanie projektów polegających na wdrożeniu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Więcej…

Pożyczki z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Email Drukuj PDF

Fundusze Europejskie – dla Rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

 

W dniu 18 listopada 2013r. Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej podpisała  z Bankiem Gospodarstwa Krajowego  Umowę Operacyjną – Pożyczka Globalna w ramach Projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej”,  Działanie I.2 Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami pożyczki.

Zapytanie ofertowe ZO-02/BGK/2013

Email Drukuj PDF

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej

Gołdap, dnia 03.12.2013 r.

Nr zapytania  ZO-02/BGK/2013

 

Zapytanie ofertowe

 na wykonanie i dostawę wraz z montażem tablicy informacyjnej

w ramach:

UMOWY OPERACYJNEJ – POŻYCZKA GLOBALNA nr 1/PG/POPW/2012/14 zawartej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, jako Beneficjentem Projektu: „Reporęczenia i pożyczki szansą
na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych
i pożyczkowych w Polsce Wschodniej” w ramach Działania I.2 Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007- 2013 a Fundacją Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi  jako Pośrednikiem Finansowym.

Więcej…

Strona 10 z 15

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 16, 19-500 Gołdap