Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Zaproszenie

Email Drukuj PDF

Wykorzystaj twórczy potencjał pracowników z Akademią Menadżera Innowacji

Akademia Menadżera Innowacji  (AMI) to autorski program doradczo-szkoleniowy, skoncentrowany na nabyciu przez firmę i jej menadżerów kluczowych kompetencji niezbędnych do rozwoju i wdrażania innowacji. AMI to szansa na nowoczesność i wzrost rentowności firmy. Oferujemy pakiet ukierunkowanych działań, których rezultatem będą m.in. poprawa efektywności pracy oraz wzmocnienie przewagi konkurencyjnej na rynku.

Oferta AMI, którą Państwu prezentujemy składać się będzie z części szkoleniowej i doradczej. Etap szkoleniowy realizowany będzie w formule cyklicznych zjazdów, w ramach, których zostaną przeprowadzone wykłady i blok uzupełniających je warsztatów (łącznie około 70 godzin). Etap doradztwa (w wymiarze 170 godzin) będzie wdrażany równolegle do części szkoleniowej, bezpośrednio w firmie biorącej udział w projekcie. Rezultatem udziału przedsiębiorstwa w AMI w odniesieniu do jego pracowników będzie wyposażenie ich w kompetencje niezbędne do zarządzania procesem innowacyjnym, w tym do generowania nowych i do wdrażania opracowanych wcześniej innowacji. Przedsiębiorstwo otrzyma Plan Wdrożenia Zmiany, stworzony przez pracowników uczestniczących w AMI we współpracy z dedykowanym doradcą.

Więcej…

Pożyczki Unijne

Email Drukuj PDF

 

 

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w ramach Konsorcjum Funduszy Pożyczkowych w skład, którego wchodzą:

  1. Działdowska Agencja Rozwoju S.A., ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo;
  2. Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi, ul. Pl. Zwycięstwa 16/3, 19-500 Gołdap;
  3. Fundacja Rozwoju Regionu Łukta, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta;
  4. Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”, ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica

realizuje projekt pn. „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty Finansowe”, Poddziałanie 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (IF) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 –2020.

 

Więcej…

Otwarcie Oferty ZO-04/FWPR/2018

Email Drukuj PDF

 

Więcej…

FUNDACJA POZYSKAŁA NOWE ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ

Email Drukuj PDF

W dniu 13 marca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie miało miejsce uroczyste podpisanie Umowy Operacyjnej opiewającej na kwotę 30 mln zł pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Konsorcjum instytucji wdrażających Instrument Finansowy „Pożyczka Inwestycyjna z Premią”, powstałym w wyniku zawiązania współpracy pomiędzy:

  • Działdowską Agencją Rozwoju S.A.,
  • Fundacją Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi,
  • Fundacją Rozwoju Regionu w Łukcie,
  • Nidzicą Fundacją Rozwoju „NIDA”.

Podpisanie ww. Umowy nastąpiło w obecności Marszałka Województw Warmińsko – Mazurskiego Pana Gustawa Brzezina.

Powołanie Konsorcjum instytucji finansowych było odpowiedzią na wszczęte postępowanie przetargowe zorganizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego pełniącego funkcję menadżera funduszu zarządzającego środkami przeznaczonymi na udzielanie zwrotnego wsparcia finansowego mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Wspomniane środki pochodzą z programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020” w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe”. Finalizacją postępowania przetargowego, w którym wyłoniono trzy instytucje finansowe, w tym Konsorcjum, było wczorajsze podpisanie umów z wszystkimi wyłonionymi wykonawcami.

Wczorajsza uroczystość uświetniona była obecnością Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego Pana Gustawa Brzezina, który wspomniał, że w nowym okresie finansowania przewidziano dwukrotnie więcej pieniędzy niż w ubiegłym okresie na instrumenty finansowe wspierające mikroprzedsiębiorstwa. Wspomniana pula środków to 100 mln zł dla województwa warmińsko – mazurskiego. Do zadań wyłonionych pośredników finansowych będzie należało udzielanie przedsiębiorcom pożyczek inwestycyjnych w kwotach do 1 mln zł oprocentowanych na warunkach korzystniejszych niż rynkowe.

 

Prezes Zarządu Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. Pan Roman Dawidowski reprezentujący lidera Konsorcjum, w krótkiej przemowie podziękował za powierzone środki, jednocześnie podkreślił doświadczenie poszczególnych jednostek tworzących Konsorcjum, które ma nadzieję przekuje się na prawidłowe i szybkie rozdystrybuowanie środków z korzyścią dla całego regionu.

W ramach Konsorcjum wnioski o pożyczkę można składać w siedzibach członków Konsorcjum w Działdowie, Gołdapi, Łukcie i Nidzicy oraz w dodatkowo utworzonych punktach w Iławie, Ostródzie, Elblągu, Węgorzewie, Ełku, Olsztynie, Dobrym Mieście, łącznie aż w 11 punktach.

           

Więcej szczegółów na temat możliwości o ubieganie się o środki, można uzyskać osobiście i telefonicznie w następujących punktach:

 

Fundusz pożyczkowy w Działdowie

ul. Wł. Jagiełły 15, pokój nr 18

tel. 23 697 06 77

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Fundusz pożyczkowy w Gołdapi

ul. Zwycięstwa 16/3,

tel. 87 615 19 04

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Fundusz pożyczkowy w Łukcie

ul. Mazurska 30,

tel. 89 647 52 50

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Fundusz pożyczkowy w Nidzicy

ul. Rzemieślnicza 3,

tel 89 625 36 51

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Strona 2 z 17

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 16, 19-500 Gołdap