Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Planowane ogłoszenie konkursu – Wdrożenie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

Email Drukuj PDF

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje ogłoszenie na przełomie marca i kwietnia br. konkursu, w ramach którego mikro-, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie na realizację projektów polegających na wdrożeniu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w swoim przedsiebiorstwie. Konkurs planowany jest w ramach projektu PARP : Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR), finansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty wpisujące się w co najmniej jeden z następujących trzech obszarów CSR: środowisko naturalne, relacje z personelem przedsiębiorstwa lub zaangażowanie społeczne. Maksymalna kwota wsparcia dla jednego MŚP wynosi 100.000 zł, przy czym wnioskodawca musi wnieść wkład własny w wysokości minimum 30% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.
Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu www.csr.parp.gov.pl.

Realizujemy Projekt „Wzrost potencjału funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach”

Email Drukuj PDF

 

Fundacja Wspierania przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi przystąpiła do realizacji Projektu pn. „Wzrost potencjału funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś PRIORYTETOWA 1: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.2 Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu Poddziałanie 1.2.2 Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe, realizowanego    w ramach Umowy Konsorcjum instytucji prowadzących fundusze pożyczkowe zawartej w dniu 01.10.2012 r oraz Umowy o dofinansowanie projektu, która została zawarta pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim i Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie w kwocie 1 mln 800 tys. PLN.

 

Więcej…

BIZNES PONAD GRANICAMI

Email Drukuj PDF

Starostwo Powiatowe w Gołdapi oraz  Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi mają zaszczyt zaprosić państwa do udziału w III Międzynarodowym Spotkaniu Polskich i Rosyjskich Przedsiębiorców „Biznes ponad granicami". Odbędzie się ono 11 października w Gołdapi. Dokładna lokalizacja spotkania zostanie przekazana w najbliższym czasie.

Więcej…

IV Forum Gospodarcze Rynków Bałtyckich i Wschodnich

Email Drukuj PDF

W dalszej części artykułu znajdziemy program Forum.

Więcej…

Strona 15 z 16

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 16, 19-500 Gołdap