Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

BIZNES PONAD GRANICAMI

Email Drukuj PDF

Starostwo Powiatowe w Gołdapi oraz  Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi mają zaszczyt zaprosić państwa do udziału w III Międzynarodowym Spotkaniu Polskich i Rosyjskich Przedsiębiorców „Biznes ponad granicami". Odbędzie się ono 11 października w Gołdapi. Dokładna lokalizacja spotkania zostanie przekazana w najbliższym czasie.

Więcej…

IV Forum Gospodarcze Rynków Bałtyckich i Wschodnich

Email Drukuj PDF

W dalszej części artykułu znajdziemy program Forum.

Więcej…

Otwarcie Gołdapskiego Centrum Biznesu

Email Drukuj PDF

18 maja 2012 roku Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi  otworzyła Gołdapskie Centrum Biznesu  Ośrodek  Informacyjno – Konsultacyjny, który mieści się  w nowej siedzibie Fundacji w Gołdapi Plac Zwycięstwa 16 lokal nr 3.

Projekt został zrealizowany w ramach Osi priorytetowej 1 – „Przedsiębiorczość”, Działanie 1.2 – „Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu”, Poddziałanie 1.2.1 – „Instytucje otoczenia biznesu”  Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia   i Mazury 2007 – 2013.

W uroczystości uczestniczyli: Wojewoda Warmińsko – Mazurski Pan Marian Podziewski, Starosta Gołdapski Pan Andrzej Ciołek, Przedstawiciele Władz Samorządowych,  Przedstawiciele Banków oraz Przedsiębiorcy.

Więcej…

Zaproszenie

Email Drukuj PDF

Celem Konkursu jest wyróżnienie najciekawszych inicjatyw i projektów promujących przedsiębiorczość w skali Unii Europejskiej, prezentacja oraz wymiana dobrych praktyk i polityk w tej sferze, zwiększenie świadomości społecznej o znaczeniu przedsiębiorczości dla rozwoju regionalnego i lokalnego, a także inspiracja potencjalnych projektodawców.

Więcej…

Strona 15 z 16

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 16, 19-500 Gołdap