Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Regionalny System Usług

Email Drukuj PDF

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości  Regionalnej w Gołdapi od kwietnia 2010r. bierze udział w projekcie systemowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pn.  „ Regionalny System Usług – Sieć InnoWaMa”.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i zwiększenie oferty usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu, odpowiadających potrzebom przedsiębiorstw.

Cel powinien być osiągnięty poprzez poprawę umiejętności komunikowania się i współpracy pomiędzy instytucjami otoczenia biznesu a podmiotami sfery naukowobadawczej oraz wypromowaniu nowego mechanizmu współpracy pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu i sferą naukowo –rozwojową.

 Jednocześnie   planowane jest wypromowanie Regionalnego Systemu Usług jako sieci otoczenia biznesu działających na rzecz zwiększenia  innowacyjności MŚP  w województwie warmińsko-mazurskim.     

Więcej informacji na stronie www.rsu.warmia.mazury.pl   

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 16, 19-500 Gołdap