Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Nabór pracowników

RODO

Email Drukuj PDF

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

 

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi, pl. Zwycięstwa 16/3, 19-500 Gołdap,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji – 7 dni od skończonej rekrutacji lub w przypadku udzielonej zgody kandydatów na przyszłe rekrutacje – czas przechowywania określono na 2 lata.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

Ogłoszenie o zakończeniu rekrutacji

Email Drukuj PDF

 

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi informuje o zakończeniu rekrutacji na stanowisko informatyka. W wyniku naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Adam Przyborowski, który spełnia wszystkie wymagania formalne oraz wykazał się przygotowaniem merytorycznym i praktycznym do pracy na tym stanowisku. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Dyrektor FWPR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Anna Nadgłowska                              

Ogłoszenie o naborze pracownika

Email Drukuj PDF

 

               

 

 

 

           

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi w ramach projektu pn. „Gołdapskie Centrum Biznesu – Ośrodek Informacyjno– Konsultacyjny”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 -  poszukuje  kandydata na  stanowisko:

Informatyka na ½ etatu

 

Więcej…

Więcej artykułów…

Strona 1 z 2

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 16, 19-500 Gołdap