Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Wniosek – koronawirus

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo,


W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju (epidemia COVID-19, tzw. „koronawirus”), która spowodowała wyjątkowe okoliczności wymagające pilnego wprowadzenia szczególnych środków i rozwiązań na rzecz zabezpieczenia płynności w przedsiębiorstwach, w szczególności MŚP, oraz utrzymania miejsc pracy, zostały podjęte działania mające na celu ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków gospodarczych epidemii koronawirusa.

 

W ramach ww. działań, Pożyczkobiorcy dotknięci trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 będą mogli skorzystać z następujących rozwiązań:

 Produkt: Pożyczka Globalna

* zmiany dotyczące warunków produktu obowiązują od dnia 20 marca 2020 r. do końca 2020r. i obejmują zawarte Umowy Inwestycyjne.

- możliwość zastosowania wakacji kredytowych na okres do 6 miesięcy dla spłaty rat kapitałowych, z wydłużeniem okresu finansowania (spłaty pożyczki) o czas wakacji kredytowych.

 

 Produkt: Pożyczka Inwestycyjna z Premią

* zmiany dotyczące warunków produktu obowiązują od dnia 30 marca 2020 r. do odwołania i obejmują zawarte i nowe Umowy Inwestycyjne.

·         możliwość zastosowania dodatkowej, 6 miesięcznej karencji w spłacie rat kapitałowych, z wydłużeniem okresy finansowania (spłaty pożyczki) o czas dodatkowej karencji,

·         możliwość zastosowania wakacji kredytowych na okres do 4 miesięcy dla spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych, z wydłużeniem okresu finansowania (spłaty pożyczki) o czas wakacji kredytowych.

 

Produkt: RPO i RPO II

*zmiany dotyczące warunków produktu obowiązują od dnia 01.03.2020 r. i obejmują  zawarte umowy, które są w okresie rozliczania lub spłaty.

·        możliwość maksymalnego okresu finansowania z 84 na 96 miesięcy,

·        możliwość zmiany maksymalnego okresu karencji w spłacie kapitału z 6 na 12 miesięcy,

·        możliwość zastosowania wakacji kredytowych na łączny okres do 6 miesięcy dla spłaty rat kapitałowych, przy jednoczesnym wydłużeniu okresu spłaty pożyczek o czas wakacji kredytowych, przy czym całkowity okres finansowania nie może przekroczyć maksymalnego okresu finansowania, tj. 96 miesięcy,

 

Produkt SPO WKP oraz Węgorzewski Fundusz Pożyczkowy:

*zmiany dotyczące warunków produktu obowiązują od dnia 01.03.2020 r. i obejmują  zawarte i nowe umowy.

·        możliwość zastosowania dodatkowej 6-miesięcznej karencji w spłacie rat kapitałowych, z wydłużeniem okresu finansowania (spłaty) tj. z 84 na 96 miesięcy:

·        możliwość zastosowania wakacji kredytowych na okres 6 miesięcy dla spłaty rat kapitałowych, z wydłużeniem okresu finansowania (spłaty) o czas wakacji pożyczkowych tj. z 84 na 96 miesięcy.

Zmiany warunków mogą nastąpić na wniosek Pożyczkobiorcy (Ostatecznego Beneficjenta)      i mogą być zastosowane pod warunkiem, że według oceny FWPR w Gołdapi (Pośrednika Finansowego- Uczestnika Konsorcjum), Ostateczny Beneficjent wiarygodnie uzasadni, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko wystąpienia takich problemów w przyszłości.

W celu skorzystania z udogodnień w spłacie pożyczki należy przesłać wniosek ( wniosek jest do pobrania na naszej stronie www.fwpr.org przy czym do każdego projektu są dostosowane różne wnioski) drogą elektroniczną na adres:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub korespondencyjnie za pośrednictwem poczty.

Zmiana lub odwołanie warunków, o których mowa powyżej, nastąpi w formie pisemnej, w drodze aneksu do Umowy Inwestycyjnej oraz nowego harmonogramu spłaty pożyczki.

W przypadku udzielenia ww. ulgi w spłacie pożyczki, Pośrednik Finansowy dokona odpowiedniego przeliczenia wartości udzielonej pomocy de minimis.
 

- Pożyczka Inwestycyjna z Premią II 

- Pożyczka Inwestycyjna z Premią

- RPO

- RPO II 

- SPO WKP

- Węgorzewski F.P.

- Pożyczka Globalna 1 

- Pożyczka Globalna 2

- Pożyczka Globalna 3

- Pożyczka Globalna 4

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 16, 19-500 Gołdap