Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Spotkania informacyjne dla przedsiębiorców oraz skrzynka e-mail, na którą można przekazywać propozycje uproszczeń w zakresie systemu realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo

 

Ministerstwo Rozwoju organizuje cykl spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców pn „Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich”.

W Olsztynie spotkanie odbędzie się w dniu 9 listopada br. o godzinie 11:00, w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ul. R. Prawocheńskiego 9.

Więcej…

Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych z regionu ełckiego – punkty kontaktowe w Gołdapi i Węgorzewie

Email Drukuj PDF

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej prowadzi punkty kontaktowe w  ramach Projektu: „Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych z regionu ełckiego”.

Punkty znajdują się w Gołdapi Plac Zwycięstwa 16 lok. 3 oraz Węgorzewie  ul. 3 Maja 17b.

Więcej…

Cykl bezpłatnych szkoleń „PRZEDSIĘBIORSTWO Z KLIMATEM”

Email Drukuj PDF

CYKL BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ „PRZEDSIĘBIORSTWO Z KLIMATEM”

Przedsiębiorco ! Pozyskaj finansowanie, zoptymalizuj zużycie energii, wygeneruj oszczędności

Zapraszamy przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne szkolenia „Przedsiębiorstwo z klimatem”, które od sierpnia do listopada br. odbędą się w wielu miastach całej Polski.

Szkolenia w OLSZTYNIE odbędą się w dniu 26 oraz 27 października w siedzibie

Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

ul. Prosta 38, 10-029 Olsztyn

Na szkoleniach "Przedsiębiorca z klimatem" uczestnik dowie się m.in.:

·         jak oszczędzać energię w firmie,

·         jakie są technologie pozyskiwania ciepła i energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (OZE),

            ·         jakie są możliwości i źródła finansowania na energooszczędność dla firmy

                      (m.in. z funduszy unijnych),

·         jak bez nakładowo zmniejszyć zużycie paliwa,

·         jak oszczędzać w budynkach dzięki termomodernizacji,

·         jak budować energooszczędnie.

Podczas szkolenia odpowiemy też na pytania jak oszczędzać energię w biurze, jak bez nakładowo zmniejszyć zużycie paliwa, jak oszczędzać w budynkach dzięki termomodernizacji oraz jak pozyskać finansowanie ze środków unijnych na energooszczędność dla firmy.

Szkolenia dedykowane są mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (właścicielom i ich pracownikom).

Organizatorami szkoleń są Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw (ośrodek Krajowego Systemu Usług dla MŚP) oraz Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Więcej na http://www.fund.org.pl/redir,index?wiecej=4878&wiecej_news=1 oraz  http://autobusenergetyczny.pl/?page_id=130

Dotacje dla MŚP na wdrażanie innowacji produktowych. Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo,

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP POPW. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie na stworzenie innowacyjnych produktów poprzez wykorzystanie własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych.

Nabór wniosków trwać będzie od 30 czerwca do 31 lipca 2016r. Pula konkursu to 135 mln zł - maksymalna wartość dofinansowania może wynieść 7 mln zł.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Regionalnego Portalu Informacyjnego Wrota Warmii i Mazur:

http://www.wrota.warmia.mazury.pl/rozwoj-regionu/7405-dotacje-dla-msp-na-wdrazanie-innowacji-produktowych

Strona 5 z 16

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 16, 19-500 Gołdap