Fundusz Pożyczkowy PARP

W  2003 roku Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej, otrzymuje dotację na powiększenie funduszu pożyczkowego, stanowiącą część systemu wsparcia MSP budowanego w Polsce pod patronatem Ministra właściwego ds. gospodarki w ramach realizacji polityki rządu wobec MSP, tworząc tzw. Fundusz Pożyczkowy PARP.

Podmioty, które mogą ubiegać się o pożyczkę

Zakres przedmiotowy wykorzystania środków pożyczki

Podstawowe zasady udzielania pożyczek

Oprocentowanie pożyczek oraz opłaty i prowizje

Zabezpieczenie spłaty pożyczki

Dokumenty do pobrania

Skip to content