Fundusz Pożyczkowy RPO II

“Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi – członek konsorcjum instytucji prowadzących fundusze pożyczkowe realizuje projekt pod nazwą “Wzrost potencjału funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury” na lata 2007-2013

Podmioty, które mogą ubiegać się o pożyczkę

Zakres przedmiotowy wykorzystania środków pożyczki

Podstawowe zasady udzielania pożyczek

Oprocentowanie pożyczek oraz opłaty i prowizje

Zabezpieczenie spłaty pożyczki

Dokumenty do pobrania

Skip to content