Fundusz Pożyczkowy SPO WKP

Od roku 2005 Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej realizuje projekt w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmacnianie instytucji otoczenia biznesu, Działanie 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw.

Podmioty, które mogą ubiegać się o pożyczkę

Zakres przedmiotowy wykorzystania środków pożyczki

Podstawowe zasady udzielania pożyczek

Oprocentowanie pożyczek oraz opłaty i prowizje

Zabezpieczenie spłaty pożyczki

Dokumenty do pobrania

Skip to content