Pożyczka Regionalna dla MŚP

 Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi – członek konsorcjum instytucji prowadzących fundusze pożyczkowe realizuje projekt finansowany
ze środków udostępnionych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie, pochodzących ze Strategii Inwestycyjnej Zasobów Zwróconych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2033.

Podmioty, które mogą ubiegać się o pożyczkę

Zakres przedmiotowy wykorzystania środków pożyczki

Podstawowe zasady udzielania pożyczek

Oprocentowanie pożyczek oraz opłaty i prowizje

Zabezpieczenie spłaty pożyczki

Dokumenty do pobrania

Skip to content