Author - Małgorzata Tkacz

Pożyczka na rozwój turystyki

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w ramach konsorcjum ze Stowarzyszeniem "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka" i Fundacją Rozwoju Regionu Łukta w dniu 25.01.2024r. rozpoczyna nabór wniosków na Pożyczkę Regionalną dla MŚP. Aby poznać szczegóły, kliknij "Czytaj więcej"

Dokumenty do pobrania

Regulamin: RegulaminPobierz Dokumenty wnioskowe: Wniosek - wszystkie dokumenty - wersja na komputerPobierz Wniosek - wszystkie dokumenty - wersja do wypełnienia ręcznegoPobierz Wniosek i załączniki - wersja na komputerPobierz Wniosek i załączniki - wersja do wypełnienia ręcznegoPobierz Zakresy upoważnień - wersja na komputerPobierz Zakresy upoważnień - wersja do wypełnienia ręcznegoPobierz Poręczyciel - wersja na komputerPobierz Poręczyciel...

Pożyczka Regionalna dla MŚP

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w ramach konsorcjum ze Stowarzyszeniem "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka" i Fundacją Rozwoju Regionu Łukta w dniu 25.01.2024r. rozpoczyna nabór wniosków na Pożyczkę Regionalną dla MŚP. Aby poznać szczegóły, kliknij "Czytaj więcej"

Podstawowe zasady udzielania Pożyczki Regionalnej dla MŚP

Ogólne zasady udzielania pożyczek: Pożyczki udzielane są w walucie polskiej. Kwota pożyczki nie może przekraczać 1 000 000 zł. Fundacja może obniżyć wartość pożyczki ze względu na realizację wskaźnika dotyczącego minimalnej ilości udzielonego wsparcia. Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty Pożyczki wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia...

Zakres przedmiotowy wykorzystania środków z Pożyczki Regionalnej dla MŚP

Zakres przedmiotowy wykorzystania środków z Pożyczki Regionalnej dla MŚP Jednostkowa Pożyczka może finansować: do 100% wydatków w ramach Inwestycji Pożyczkobiorcy — dla pożyczek do 500.000,00 zł, do 80% wydatków w ramach Inwestycji Pożyczkobiorcy — dla pożyczek powyżej 500.000,00 zł, co oznacza, że minimalny wkład własny Pożyczkobiorcy wynosi 20%. Z Jednostkowej Pożyczki finansowane...

Podmioty, które mogą ubiegać się o Pożyczkę Regionalną dla MŚP

Przedsiębiorstwa ubiegające się o Jednostkową Pożyczkę Regionalną dla MŚP muszą spełniać łącznie następujące kryteria: Są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem, Posiadają na terenie województwa warmińsko-mazurskiego siedzibę lub oddział, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i prowadzącymi działalność...

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

Rada, Zarząd oraz Pracownicy Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi pragną złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia. Niech nachodzący rok 2024 będzie obfity w sukcesy i przyniesie Państwu spełnienie wszystkich marzeń!

Zapytanie ofertowe

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi, zaprasza do złożenia oferty cenowej określającej ustalenia ceny wykonania zamówienia polegającego na zakupie i dostawie drukarki wielofunkcyjnej SHARP BP‑50C26 wraz z podstawą BP‑DE12. Termin składania ofert upływa 28 kwietnia 2023r. Poniżej treść zapytania oraz pliki do pobrania: Zapytanie ofertowe ZO-01/FWPR/2023 Pobierz Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego ZO-01/FWPR/2023Pobierz

Skip to content