Author - Małgorzata Tkacz

Uwaga! Biura nieczynne!

Informujemy, że w związku z długim weekendem, nasze biura będą nieczynne w dniach: - Gołdap - 2 maja, - Węgorzewo - 29 kwietnia - 2 maja. Dziękujemy za wyrozumiałość i życzymy udanego wypoczynku!

Życzenia Świąteczne

Wielkanoc to czas nadziei, radości oraz odrodzenia. W imieniu całej naszej Fundacji pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia! Niech te święta przyniosą Wam wiele uśmiechu, spokoju oraz chwil pełnych ciepła rodzinnej atmosfery. Niech będą okazją do refleksji nad wartościami, które są dla nas fundamentem wspólnej pracy. Życzymy Państwu...

Pożyczka na rozwój turystyki

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w ramach konsorcjum ze Stowarzyszeniem "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka" i Fundacją Rozwoju Regionu Łukta w dniu 25.01.2024r. rozpoczyna nabór wniosków na Pożyczkę Regionalną dla MŚP. Aby poznać szczegóły, kliknij "Czytaj więcej"

Dokumenty do pobrania

UWAGA!

W dniu 11.06.2024 nastąpiła zmiana załącznika nr 2 do Regulaminu udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości - linia Pożyczka Regionalna dla MŚP

"Obszary o niskim poziomie aktywności gospodarczej na poziomie gmin w województwie warmińsko-mazurskim - wg wskaźnika „podmioty wpisane do...

Pożyczka Regionalna dla MŚP – nabór wstrzymany

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w ramach konsorcjum ze Stowarzyszeniem "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka" i Fundacją Rozwoju Regionu Łukta w dniu 25.01.2024r. rozpoczyna nabór wniosków na Pożyczkę Regionalną dla MŚP. Aby poznać szczegóły, kliknij "Czytaj więcej"

Podstawowe zasady udzielania Pożyczki Regionalnej dla MŚP

Ogólne zasady udzielania pożyczek: Pożyczki udzielane są w walucie polskiej. Kwota pożyczki nie może przekraczać 1 000 000 zł. Fundacja może obniżyć wartość pożyczki ze względu na realizację wskaźnika dotyczącego minimalnej ilości udzielonego wsparcia. Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty Pożyczki wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia...

Zakres przedmiotowy wykorzystania środków z Pożyczki Regionalnej dla MŚP

Zakres przedmiotowy wykorzystania środków z Pożyczki Regionalnej dla MŚP Jednostkowa Pożyczka może finansować: do 100% wydatków w ramach Inwestycji Pożyczkobiorcy — dla pożyczek do 500.000,00 zł, do 80% wydatków w ramach Inwestycji Pożyczkobiorcy — dla pożyczek powyżej 500.000,00 zł, co oznacza, że minimalny wkład własny Pożyczkobiorcy wynosi 20%. Z Jednostkowej Pożyczki finansowane...

Podmioty, które mogą ubiegać się o Pożyczkę Regionalną dla MŚP

Przedsiębiorstwa ubiegające się o Jednostkową Pożyczkę Regionalną dla MŚP muszą spełniać łącznie następujące kryteria: Są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem, Posiadają na terenie województwa warmińsko-mazurskiego siedzibę lub oddział, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i prowadzącymi działalność...

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

Rada, Zarząd oraz Pracownicy Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi pragną złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia. Niech nachodzący rok 2024 będzie obfity w sukcesy i przyniesie Państwu spełnienie wszystkich marzeń!

Skip to content