Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi w ramach Konsorcjum Funduszy Pożyczkowych w skład, którego wchodzą:

  1. Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”,  Pl. Św. Wojciecha 3,14-400 Pasłęk,
  2. Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi, Pl. Zwycięstwa 16/3, 19-500 Gołdap, 
  3. Fundacja Rozwoju Regionu Łukta, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta, 

realizuje Umowę Operacyjną nr 2023/1/SI/ZZ/RPOWiM2014-2020/WIF z dnia 18.12.2023r. zawartą z Województwem Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., jako Podmiotem Zarządzającym, na realizację zadania wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym “Pożyczka Regionalna dla MŚP” - zamówienie publiczne o nazwie: „Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Pożyczka Regionalna dla MŚP” w ramach realizacji Strategii Inwestycyjnej Zasobów Zwróconych Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2033″.

Wartość projektu wynosi 23 232 323,23 zł, w ramach wyżej wymienionej Umowy, Konsorcjum Funduszy Pożyczkowych zobowiązane jest  do udzielenia  co najmniej 111 Jednostkowych Pożyczek.

O udzielenie pożyczki mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu woj. warmińsko-mazurskiego, ( przedsięwzięcie   musi być zlokalizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego).


Maksymalna kwota pożyczki wynosi do 1.000.000,00 zł.

Okres spłaty do 84 m-ce

Okres karencji do 12 m-cy

Oprocentowanie  stałe od 1,42% ( uzależnione od dodatkowych kryteriów).

Nabór wniosków rozpoczyna się w dniu 25 stycznia 2024r.

osoby do kontaktu:

1.Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej

Arkadiusz Kamiński – tel. (87) 615 19 04, e-mail: fwpr@fwpr.org

Małgorzata Tkacz – tel. 695 965 598, e-mail: m.tkacz@fwpr.org

2.Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”

Katarzyna Kaniowska – Konsultant MŚP tel. 727 022 58, e-mail: kaniowska@screp.pl

3.Fundacja Rozwoju Regionu Łukta

Patryk Pawełczyk – Konsultant MŚP tel. 728 939 910, e-mail: p.pawelczyk@frrl.org.pl

Paweł Łoboda – Konsultant MŚP tel. 784 662 972, e-mail: p.loboda@frrl.org.pl

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania  – link

Udostępnij wpis