Węgorzewski Fundusz Pożyczkowy

Węgorzewski Fundusz Pożyczkowy powstał w 2008 roku i stanowi system wsparcia MŚP budowany w Polsce pod patronatem Ministra właściwego ds. gospodarki  ramach realizacji polityki rządu wobec MŚP.

Wsparcie to służy łagodzeniu problemów rynku pracy na terenie powiatu węgorzewskiego i jest przeznaczone wyłącznie mikro i małym przedsiębiorcom prowadzącym działalność lub posiadającym miejsce zamieszkania na terenie powiatu węgorzewskiego.

Podmioty, które mogą ubiegać się o pożyczkę

Zakres przedmiotowy wykorzystania środków pożyczki

Podstawowe zasady udzielania pożyczek

Oprocentowanie pożyczek oraz opłaty i prowizje

Zabezpieczenie spłaty pożyczki

Dokumenty do pobrania

Skip to content