Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi w latach 2013-2016 zrealizowała cztery Umowy Operacyjne – „ Pożyczka Globalna” w ramach Działania I.2 – Instrumenty inżynierii finansowej PO RPW 2007-2013.


  • Pożyczka Globalna 1 - limit 5 000 000,00 PLN
  • Pożyczka Globalna 2 - limit 6 000 000,00 PLN
  • Pożyczka Globalna 3 - limit 3 000 000,00 PLN
  • Pożyczka Globalna 4 - limit 3 000 000,00 PLN

Udzielono 121 pożyczek na wartość 18 696 324,45 PLN.

Udostępnij wpis