UWAGA!

W dniu 11.06.2024 nastąpiła zmiana załącznika nr 2 do Regulaminu udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości - linia Pożyczka Regionalna dla MŚP

"Obszary o niskim poziomie aktywności gospodarczej na poziomie gmin w województwie warmińsko-mazurskim - wg wskaźnika „podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności”, stan na 31.12.2023r."

Regulamin:

RegulaminPobierz

Wzór umowy Pobierz

 

Dokumenty wnioskowe:

Dokumenty i załączniki do wniosku Pobierz

Wniosek - wszystkie dokumenty - wersja na komputerPobierz

Wniosek - wszystkie dokumenty - wersja do wypełnienia ręcznegoPobierz

Wniosek i załączniki - wersja na komputerPobierz

Wniosek i załączniki - wersja do wypełnienia ręcznegoPobierz

Zakresy upoważnień - wersja na komputerPobierz

Zakresy upoważnień - wersja do wypełnienia ręcznegoPobierz

Poręczyciel - wersja na komputerPobierz

Poręczyciel - wersja do wypełnienia ręcznegoPobierz

Formularze o pomocy de minimis i statusie MŚP - wersja na komputerPobierz

Formularze o pomocy de minimis i statusie MŚP - wersja do wypełnienia ręcznegoPobierz

 

Rozliczenie używanego środka trwałego:

Deklaracja pochodzenia środka trwałego - wersja na komputerPobierz

Deklaracja pochodzenia środka trwałego - wersja do wypełnienia ręcznegoPobierz

 

Całość:

Wszystkie dokumenty - wersja na komputerPobierz

Wszystkie dokumenty - wersja do wypełnienia ręcznegoPobierz

Przy podpisaniu umowy - oświadczenie o pomocy de minimis Pobierz

Udostępnij wpis