Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Pożyczka Globalna nr 4 - informacja

Email Drukuj PDF

       Informujemy, że liczba i kwota wniosków o pożyczki w przedziale kwotowym od 100.001,00zł - 300.00,00zł znacznie przekracza limit przewidziany w projekcie.

       W związku z tym (zgodnie z § 4 ust.2 Regulaminu udzielania pozyczek) Fundacja nie przyjmuje wniosków o pożyczki w kwotach powyżej 100.00,00zł.

Fundacja nadal przyjmuje wnioski do 100.00,00zł.

Informujemy, że wnioski do 300.00,00zł przyjmemy w ramach projektu RPO.

Pożyczki 0% - Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Email Drukuj PDF

 

Pożyczki 0% - Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

 

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi w rozpoczęła realizację projektu ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w ramach Działania I.2 Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, pn. „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej”

Pożyczkobiorca:

- mikro, mały i średni przedsiębiorca,

- przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą,

- zarejestrowany, posiadający siedzibę i prowadzący działalność gospodarczą na terenie obszaru Polski Wschodniej (województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie)

Kwota pożyczki:

- maksymalna kwota pożyczki  - 300.000 zł, z zastrzeżeniem, że pozyczki udzielane są w następujących przedziałach kwotowych:

     - do 100.000,00zł

     - 100.000,01 - 300.000,00zł

     Pożyczki w ramach każdego przedziału kwotowego udzielane są do wyczerpania limitu środków przewidzianych

     w projekcie.

- pożyczka może być udzielana do 100% inwestycji,

Oprocentowanie i prowizja:

- oprocentowanie  - 0%,

- prowizja - 0%,

Pożyczki udzielane są na warunkach  korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis,

Okres spłaty:

- maksymalny okres finansowania do 5 lat,

- karencja w spłacie do 6 miesięcy,

Więcej

Centrum Innowacji i Transportu Technologi UWM w Olsztynie

Email Drukuj PDF

Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o przeprowadzenie doradztwa / audytu technologicznego w firmie ( MŚP) finansowanego w 100% ze środków projektu Enterprise Europe Network East Poland. Jest to usługa doradcza wykonywana przez specjalistów w wybranej dziedzinie, którzy dzięki wiedzy i doświadczeniu udzielą wskazówek i rekomendacji do dalszego działania. Wnioski przyjmowane będą do 31.03.2016 r. godz. 15:00. Jedynym kryterium wyboru jest pierwszeństwo zgłoszeń . Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na stronie: http://www.uwm.edu.pl/ciitt/?p=4675.

Ekspresowa Droga do Rozwoju Twojej Firmy

Email Drukuj PDF

Strona 8 z 17

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 16, 19-500 Gołdap