FAQs

Frequently Asked Questions

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej z siedzibą w Gołdapi została utworzona przez ośmiu fundatorów, którymi są osoby fizyczne. Została zarejestrowana 31 lipca 1998 roku w Sądzie Rejestrowym dla Miasta Stołecznego Warszawy.

Terenem działania Fundacji jest cała Polska, a w szczególności region gmin: Gołdap, Dubeninki i Banie Mazurskie.   

Fundacja jest spadkobiercą Polsko – Szwajcarskiego Programu Regionalnego, w którego programie uczestniczyła w latach 1993 – 1998, pod egidą Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z siedzibą         w Warszawie. Zdobyte doświadczenie i przejęte środki pozwoliły na prowadzenie działań zwalczających bezrobocie poprzez wspieranie rozwijającej się przedsiębiorczości. Wsparcie inicjatyw gospodarczych polegało głównie na udzielaniu pożyczek na preferencyjnych warunkach. Fundacja, dzięki swoim szybkim działaniom zintegrowała się ze społecznością gołdapskich przedsiębiorców i stała się ważnym ośrodkiem aktywizującym pracodawców w walce z bezrobociem. Dzięki naszej pomocy zostały utworzone i utrzymane dziesiątki miejsc pracy. Pomagaliśmy i pomagamy zainteresowanym przedsiębiorcom w możliwościach prowadzenia działalności, rozwoju i współpracy z innym podmiotami.

Położenie geograficzne Gołdapi, bezpośrednie sąsiedztwo przejścia granicznego (Gołdap – Gusiew) łączącego Polskę z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej oraz lasy i jeziora Warmii i Mazur określają kierunki rozwoju firm na naszym terenie. Główne branże prowadzonej działalności to: przemysł drzewny (produkcja tarcicy), metalowy, papierniczy (produkcja kopert, opakowań). Dużą szansę rozwoju regionu daje funkcjonująca w Gołdapi Podstrefa Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdzie swoje zakłady ulokowało szereg renomowanych firm z całej Polski. Położenie przygraniczne sprzyja rozwojowi współpracy pomiędzy przedsiębiorcami rosyjskimi i polskimi. Możliwości jakie wprowadził ruch przygraniczny wpłynął na rozwój handlu oraz turystyki.

Gołdap uzyskała status uzdrowiska i jest jedynym uzdrowiskiem na Warmii i Mazurach. Dzięki niepowtarzalnym walorom klimatycznym, najczystszemu powietrzu w Polsce oraz zasobom borowinowym, Gołdap jest idealnym miejscem dla kuracjuszy oraz turystów, ceniących sobie zdrowie i wypoczynek.  Powstało bardzo dużo pensjonatów agroturystycznych. Przebywający w Sanatorium kuracjusze mają  możliwość korzystania z dużej ofert zabiegów leczniczych oraz szybko rozwijającej się infrastruktury naszego uzdrowiska. Miasto wykorzystało kolejny lokalny surowiec leczniczy – wody mineralne oraz wody lecznicze. Została otwarta pijalnia wód mineralnych i leczniczych, grota solna oraz tężnie.

Ukształtowanie terenu pozwala również na rozwój usług związanych z uprawianiem sportów letnich i zimowych.

Skip to content