ISO i Certyfikaty

Regionalny System Usług

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi od kwietnia 2010r. bierze udział w projekcie systemowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pn. „ Regionalny System Usług – Sieć InnoWaMa”.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i zwiększenie oferty usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu, odpowiadających potrzebom przedsiębiorstw.

Cel powinien być osiągnięty poprzez poprawę umiejętności komunikowania się i współpracy pomiędzy instytucjami otoczenia biznesu a podmiotami sfery naukowobadawczej oraz wypromowaniu nowego mechanizmu współpracy pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu i sferą naukowo –rozwojową.

Jednocześnie planowane jest wypromowanie Regionalnego Systemu Usług jako sieci otoczenia biznesu działających na rzecz zwiększenia innowacyjności MŚP w województwie warmińsko-mazurskim.

Więcej informacji na stronie www.rsu.warmia.mazury.pl

Skip to content