Wniosek – koronawirus

Szanowni Państwo, W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju (epidemia COVID-19, tzw. „koronawirus”), która spowodowała wyjątkowe okoliczności wymagające pilnego wprowadzenia szczególnych środków i rozwiązań na rzecz zabezpieczenia płynności w przedsiębiorstwach, w szczególności MŚP, oraz utrzymania miejsc pracy, zostały podjęte działania mające na celu ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków gospodarczych epidemii koronawirusa. W ramach ww. działań, Pożyczkobiorcy dotknięci trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 będą mogli skorzystać z następujących rozwiązań:  Produkt: Pożyczka Inwestycyjna z Premią * zmiany dotyczące warunków produktu obowiązują od dnia 1 października 2021 r. do odwołania i obejmują zawarte i nowe Umowy Inwestycyjne. możliwość zastosowania dodatkowej karencji w spłacie rat kapitałowych, nie dłuższej niż do dnia 31.12.2021 r. ( w przypadku, gdy nie nastąpiła jeszcze jakakolwiek spłata kapitału) , z wydłużeniem okresu finansowania (spłaty pożyczki) o czas dodatkowej karencji. Maksymalny okres karencji przypadający na jednego Ostatecznego Odbiorcę/umowę pożyczki wynosi 24 miesiące.możliwość zastosowania dodatkowych wakacji kredytowych w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych nie dłuższej niż do dnia 31.12.2021 r., z wydłużeniem okresu finansowania (spłaty pożyczki) o czas dodatkowych wakacji kredytowych. Maksymalny okres wakacji kredytowych przypadający na jednego Ostatecznego Odbiorcę/umowę pożyczki wynosi 10 miesięcy. Produkt: RPO i RPO...


Posted By Kategoria:AktualnościComments: Comments Off

O nas

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej z siedzibą w Gołdapi została utworzona przez ośmiu fundatorów, którymi są osoby fizyczne. Została zarejestrowana 31 lipca 1998 roku w Sądzie Rejestrowym dla Miasta Stołecznego Warszawy.

Terenem działania Fundacji jest cała Polska, a w szczególności region gmin: Gołdap, Dubeninki i Banie Mazurskie.

Fundacja jest spadkobiercą Polsko – Szwajcarskiego Programu Regionalnego, w którego programie uczestniczyła w latach 1993 – 1998, pod egidą Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Warszawie. Zdobyte doświadczenie i przejęte środki pozwoliły na prowadzenie działań zwalczających bezrobocie poprzez wspieranie rozwijającej się przedsiębiorczości.

Czytaj więcej+

0
lata funkcjonowania
0
mln
kwota udzielonych pożyczek
0
ilość udzielonych pożyczek

Współpraca i Partnerzy


Skip to content