Pożyczki Unijne – Pożyczka Inwestycyjna z Premią II

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w ramach Konsorcjum Funduszy Pożyczkowych w skład, którego wchodzą: Działdowska Agencja Rozwoju S.A., ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo;Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi, ul. Pl. Zwycięstwa 16/3, 19-500 Gołdap;Fundacja Rozwoju Regionu Łukta, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta;Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”, ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica realizuje projekt pn. „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty Finansowe”, Poddziałanie 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (IF) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 –2020. Wartość projektu, zgodnie z podpisaną w dniu 29 maja  2019 r. Umową Operacyjną pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy a Konsorcjum instytucji wdrażających Instrument Finansowy „Pożyczka Inwestycyjna z Premią” wynosi 13 000 000 zł, co w całości stanowi wkład Funduszy Europejskich. Łączna wartość projektu wynosi 15 476 190,48 zł. - dla kogo: mikro, mali i średni przedsiębiorcy mający siedzibę lub oddział i prowadzący działalność gospodarczą na terenie woj. warmińsko-mazurskiego - kwota: wartość jednostkowej PIzP nie może być niższa niż 5 000,00 zł oraz wyższa niż 1 000 000,00 zł.maksymalne...


Posted By Kategoria:AktualnościComments: Comments Off

Wniosek – koronawirus

Szanowni Państwo, W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju (epidemia COVID-19, tzw. „koronawirus”), która spowodowała wyjątkowe okoliczności wymagające pilnego wprowadzenia szczególnych środków i rozwiązań na rzecz zabezpieczenia płynności w przedsiębiorstwach, w szczególności MŚP, oraz utrzymania miejsc pracy, zostały podjęte działania mające na celu ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków gospodarczych epidemii koronawirusa. W ramach ww. działań, Pożyczkobiorcy dotknięci trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 będą mogli skorzystać z następujących rozwiązań:  Produkt: Pożyczka Inwestycyjna z Premią * zmiany dotyczące warunków produktu obowiązują od dnia 1 października 2021 r. do odwołania i obejmują zawarte i nowe Umowy Inwestycyjne. możliwość zastosowania dodatkowej karencji w spłacie rat kapitałowych, nie dłuższej niż do dnia 31.12.2021 r. ( w przypadku, gdy nie nastąpiła jeszcze jakakolwiek spłata kapitału) , z wydłużeniem okresu finansowania (spłaty pożyczki) o czas dodatkowej karencji. Maksymalny okres karencji przypadający na jednego Ostatecznego Odbiorcę/umowę pożyczki wynosi 24 miesiące.możliwość zastosowania dodatkowych wakacji kredytowych w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych nie dłuższej niż do dnia 31.12.2021 r., z wydłużeniem okresu finansowania (spłaty pożyczki) o czas dodatkowych wakacji kredytowych. Maksymalny okres wakacji kredytowych przypadający na jednego Ostatecznego Odbiorcę/umowę pożyczki wynosi 10 miesięcy. Produkt: RPO i RPO...


Posted By Kategoria:AktualnościComments: Comments Off

O nas

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej z siedzibą w Gołdapi została utworzona przez ośmiu fundatorów, którymi są osoby fizyczne. Została zarejestrowana 31 lipca 1998 roku w Sądzie Rejestrowym dla Miasta Stołecznego Warszawy.

Terenem działania Fundacji jest cała Polska, a w szczególności region gmin: Gołdap, Dubeninki i Banie Mazurskie.

Fundacja jest spadkobiercą Polsko – Szwajcarskiego Programu Regionalnego, w którego programie uczestniczyła w latach 1993 – 1998, pod egidą Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Warszawie. Zdobyte doświadczenie i przejęte środki pozwoliły na prowadzenie działań zwalczających bezrobocie poprzez wspieranie rozwijającej się przedsiębiorczości.

Czytaj więcej+

0
lata funkcjonowania
0
mln
kwota udzielonych pożyczek
0
ilość udzielonych pożyczek

Współpraca i Partnerzy


Skip to content