Struktura Fundacji

RADA FUNDACJI

ZARZĄD FUNDACJI

Stanisław Szulc

Przewodniczący Rady Fundacji

Tadeusz Hołub

Wiceprzewodniczący Rady Fundacji

Andrzej Kowalewski

Członek Rady Fundacji

Tomasz Liwak

Członek Rady Fundacji

Bogumiła Pilarska

Sekretarz

Arkadiusz Kamiński

Dyrektor Fundacji - Członek Zarządu

Dyrektor Fundacji reprezentuje Fundacje na zewnątrz, sprawuje nadzór nad prawidłową działalnością Fundacji oraz bierze udział w opracowaniu strategii, zamierzeń oraz bieżącej pracy Fundacji

Telefon

+48 605 882 503

E-Mail

arkadiusz.kaminski@fwpr.org


Anna Anetta Kozioł

Członek Zarządu

Telefon

+ 48 603 203 030

E-Mail

ksiegowosc@fwpr.org

Skip to content