Struktura Fundacji

RADA FUNDACJI

ZARZĄD FUNDACJI

Stanisław Szulc

Przewodniczący Rady Fundacji

Tadeusz Hołub

Wiceprzewodniczący Rady Fundacji

Andrzej Kowalewski

Członek Rady Fundacji

Tomasz Liwak

Członek Rady Fundacji

Bogumiła Pilarska

Sekretarz

Anna Mirosława Nadgłowska

Dyrektor Fundacji - Członek Zarządu

Dyrektor Fundacji reprezentuje Fundacje na zewnątrz, sprawuje nadzór nad prawidłową działalnością Fundacji oraz bierze udział w opracowaniu strategii, zamierzeń oraz bieżącej pracy Fundacji

Telefon

+48 605 882 503

E-Mail

anna.nadglowska@fwpr.org


Arkadiusz Kamiński

Członek Zarządu

Telefon

(087) 520 00 22

E-Mail

arkadiusz.kaminski@fwpr.org

Skip to content