Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi w ramach proj pn. „Gołdapskie Centrum Biznesu – Ośrodek Informacyjno – Konsultacyjny”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 -  poszukuje następujących kandydatów na następujące stanowiska:

Specjalista ds. doradztwa i funduszy europejskich

Cel stanowiska: kompleksowa obsługa potencjalnych beneficjentów w zakresie programów dotacyjnych UE, przygotowanie projektów w ramach funduszy UE oraz administracyjno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej

Wymagania:

 • Wykształcenie  wyższe – preferowane ekonomiczne, prawnicze, inżynierskie lub w dziedzinie funduszy europejskich,
 • Co najmniej 1 roczne ( udokumentowane) doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z pozyskiwaniem lub koordynacją współfinansowania ze środków unijnych lub innych środków publicznych ( np. SPO WKP,PO KL, RPO )
 • Znajomość przepisów prawa z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej MŚP
 • Doświadczenie w przygotowywaniu i/lub realizacji projektów
 • Znajomość kilku poniższych obszarów tematycznych tj. administracyjno-prawne aspekty rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej  sektora MŚP, dostępne programy pomocy publicznej ( w tym fundusze UE oraz inne źródła finansowania działalności gospodarczej)
 • Samodzielność, duża kreatywność i umiejętność twórczego myślenia,
 • Dobra organizacja pracy, dokładność i staranność
 • Gotowość do stałego aktualizowania wiedzy, podnoszenie kwalifikacji w formie samokształcenia oraz udziału w szkoleniach stacjonarnych i wyjazdowych
 •  Bardzo dobra znajomość pakietu Office

Zakres obowiązków:

 • Doradztwo i informacja w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej sektora MŚP dla przyszłych i obecnych przedsiębiorców
 • Doradztwo i informacja dla przedsiębiorców sektora MŚP  w zakresie pozyskiwania środków na rozwój działalności gospodarczej
 • Przygotowywanie wniosków/aplikacji w sprawach pozyskiwania funduszy unijnych i innych dla przedsiębiorców MŚP
 • Analiza możliwości finansowania projektów z programów europejskich oraz PARP
 • Współpraca z przedsiębiorcami z sektora MŚP

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Pracę w przyjemnej atmosferze w Instytucji o uznanej renomie
 • Dużą samodzielność w wykonywanej pracy
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji w formie szkoleń, uczestnictwa w seminariach i konferencjach 
Specjalista ds. doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

Cel stanowiska: kompleksowa obsługa potencjalnych beneficjentów z zakresu finansowania przedsiębiorstw oraz ekonomiczno-finansowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej .

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – preferowane ekonomia z elementami informatyki, prawo
 • Co najmniej 6 miesięczne doświadczenie z zakresu kredytowania przedsiębiorców w funduszach
 • Znajomość zagadnień  ekonomiczno-finansowych z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej MŚP
 • Znajomość kilku poniższych obszarów tematycznych tj. administracyjno-prawne aspekty rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej  sektora MŚP, zarządzanie przedsiębiorstwem, finansowanie działalności inwestycyjnej i bieżącej
 • Samodzielność, duża kreatywność i umiejętność twórczego myślenia,
 • Dobra organizacja pracy, dokładność i staranność
 • Gotowość do stałego aktualizowania wiedzy, podnoszenie kwalifikacji w formie samokształcenia oraz udziału w szkoleniach stacjonarnych i wyjazdowych
 • Bardzo dobra znajomość pakietu Office

Zakres obowiązków:

 • Doradztwo i informacja w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej sektora MŚP dla przyszłych i obecnych przedsiębiorców
 • Doradztwo i informacja dla przedsiębiorców sektora MŚP  w zakresie pozyskiwania środków na rozwój działalności gospodarczej
 • Współpraca z przedsiębiorcami z sektora MŚP
 • Prowadzenie bazy danych służącej współpracy gospodarczej

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Pracę w przyjemnej atmosferze w Instytucji o uznanej renomie
 • Dużą samodzielność w wykonywanej pracy
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji w formie szkoleń, uczestnictwa w seminariach i konferencjachMiejsce pracy:
 • Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi
 • Punkt Obsługi klienta w Węgorzewie
Sprzątaczka biurowa

Wymagania:

 • Znajomość pracy – sprzątanie pomieszczeń biurowych
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • Uczciwość i sumienność

Zakres obowiązków:

 •  Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych Fundacji

Oferujemy:

 • Umowę o pracę w niepełnym wymiarze godzin ( 20 godzin tygodniowo)
 • Pracę w przyjemnej atmosferze w Instytucji o uznanej renomie 

Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym oraz udokumentowanym doświadczeniem, w tytule zaznaczając którego stanowiska dotyczy aplikacja. Wymagana jest klauzula: „ wyrażam zgodę na przetwarzanie ,moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1987 r. o Ochronie danych Osobowych ( Dz. U. Nr. 133 poz. 883)”.

Oferty proszę składać do dnia 29 lutego 2012 r.

Udostępnij wpis