Nabór pracowników

Ogłoszenie o naborze pracowników

 Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi w ramach proj pn. „Gołdapskie Centrum Biznesu – Ośrodek Informacyjno – Konsultacyjny”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 -  poszukuje następujących kandydatów na następujące stanowiska:
Specjalista...

Ogłoszenie o naborze pracownika

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi w ramach projektu pn. „Gołdapskie Centrum Biznesu – Ośrodek Informacyjno– Konsultacyjny”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 -  poszukuje  kandydata na  stanowisko: Informatyka na ½ etatu Wymagania : wykształcenie...

Ogłoszenie o zakończeniu rekrutacji

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi informuje o zakończeniu rekrutacji na stanowisko informatyka. W wyniku naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Adam Przyborowski, który spełnia wszystkie wymagania formalne oraz wykazał się przygotowaniem merytorycznym i praktycznym do pracy na tym stanowisku.   Dyrektor FWPR  Anna...

RODO

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji Część informacyjna Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o...

Skip to content