Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi informuje o zakończeniu rekrutacji na stanowisko informatyka. W wyniku naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Adam Przyborowski, który spełnia wszystkie wymagania formalne oraz wykazał się przygotowaniem merytorycznym i praktycznym do pracy na tym stanowisku.

  Dyrektor FWPR 

Anna Nadgłowska 

Udostępnij wpis