Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi informuje, że z dniem 04 października 2021r.  wstrzymuje  nabór wniosków o udzielenie pożyczki  „Pożyczka Inwestycyjna z Premią II”.

Udostępnij wpis