Fundusz Pożyczkowy – Pożyczka Inwestycyjna z Premią

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w ramach Konsorcjum Funduszy Pożyczkowych w skład, którego wchodzą: Działdowska Agencja Rozwoju S.A., ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo;Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi, ul. Pl. Zwycięstwa 16/3, 19-500 Gołdap;Fundacja Rozwoju Regionu Łukta, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta;Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”, ul....

Fundusz Pożyczkowy – Polska Wschodnia

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi w latach 2013-2016 zrealizowała cztery Umowy Operacyjne – „ Pożyczka Globalna” w ramach Działania I.2 – Instrumenty inżynierii finansowej PO RPW 2007-2013. Pożyczka Globalna 1 - limit 5 000 000,00 PLN Pożyczka Globalna 2 - limit 6 000 000,00 PLN Pożyczka Globalna 3 - limit 3 000 000,00...

Podstawowe zasady udzielania pożyczek

Pożyczki udzielane są w walucie polskiej.Kwota pożyczki nie może przekraczać 100 000,00   PLN.Łączna kwota zaangażowania środków Fundacji w finansowanie jednego przedsiębiorcy, liczona  w dniu udzielenia finansowania nie może przekraczać 10 % kapitału funduszu pożyczkowego.Pożyczki mogą być udzielone na okres maksymalnie do 84 miesięcy ( 7 lat),...

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), poniżej...

Zabezpieczenie spłaty pożyczki

1. Zabezpieczenia spłaty pożyczki stanowią formy zabezpieczeń dopuszczalne przez kodeks cywilny, prawo wekslowe i inne formy przyjęte do stosowania przez Agencję. 2. Wartość zabezpieczenia spłaty pożyczki wynosi minimum 100% kwoty udzielonej pożyczki. 3. Do podstawowych form prawnych zabezpieczeń spłaty pożyczek, przyjmowanych przez Agencję należą: weksel in blanco pożyczkobiorcy...

Podstawowe zasady udzielania pożyczek

Pożyczki udzielane są w walucie polskiej.Kwota pożyczki nie może przekraczać 300 000,00 PLN.Łączna kwota zaangażowania środków Fundacji w finansowanie jednego przedsiębiorcy, liczona w dniu udzielenia finansowania nie może przekraczać 10 % kapitału funduszu pożyczkowego.Pożyczki mogą być udzielone na okres maksymalnie do 84 miesięcy ( 7 lat),...

Skip to content