Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi, zaprasza do złożenia oferty cenowej określającej cenę wykonania zamówienia obejmującego zakup i dostawę środków czystości. Termin składania ofert upływa 29 października 2021 r.

Poniżej treść zapytania oraz pliki do pobrania:

Udostępnij wpis